Image Alt
Povrat  i zamjena robe
/Povrat  i zamjena robe

ZAMJENA

Zamjena je moguća  samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem “ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE” od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun. Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.

BITNO: Artikli koji se izrađuju po mjeri se ne mogu vratiti ili zamijeniti, ali se mogu preraditi (suziti, proširiti i sl.).

RASKID UGOVORA I POVRAT

Povrat se priznaje samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Kupac ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor  se raskida pisanom obavijesti o raskidu ugovora na način da se ispuni OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istoga ili putem e-maila; info@broth.hrObrazac možete preuzeti na sljedećem linku; OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.
Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Ukoliko kupac šalje obrazac elektroničkim putem, BR d.o.o. će kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku. Ukoliko kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji obvezuje se vratiti isporučeni proizvod BR d.o.o. o svom trošku, na adresu poslovnice BR d.o.o. Tvrtka BR d.o.o. je dužna kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.

BITNO: Artikli koji se izrađuju po mjeri se ne mogu vratiti ili zamijeniti, ali se mogu preraditi (suziti, proširiti i sl.).

IZVRŠENJE POVRATA PROIZVODA

Kupac je dužan proizvod koji vraća društvu BR d.o.o. vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Kupac je proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: BR d.o.o., Petra Preradovića 23, 42000 Varaždin.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 IZMJENE UVJETA KUPOVINE

BR d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama  internet trgovine društva BR d.o.o.

Nemate dopuštenje za registraciju
0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaPovratak na trgovinu